Чому я вирішив написати текст у 6 сторінок, 676 слів, 4481 знак?

З трьох причин:

 1. Для задоволення власного ego, аби мати можливість колись сказати: «А я вас попереджав!»
 2. З професійної цікавості, як єдиний у межах колишнього СРСР і, відповідно, сучасної України, фахівець із кризових станів політичних систем,
 3. Мав час та натхнення.

Констатація 1

Жодні проблеми сучасних держави України та суспільства розв’язати в межах чинної політичної моделі, сформованої після 24 серпня 1991 р., неможливо.

Констатація 2

Єдиний, теоретично можливий спосіб мирного, ненасильницького, продуктивного розвитку суспільства, країни та держави полягає в необхідності ментального виходу за межі поточного політичного дискурсу, відповіді на засадничо важливі питання:

 • що таке країна Україна і кому вона належить?
 • як і ким повинна управлятися держава Україна?
 • для чого і кому потрібні країна та держава Україна?

Як це не дивно, але від моменту проголошення державної незалежності політичний клас, який цю незалежність з переляку проголосив, а державу новостворену привласнив, адекватної (як на мене) відповідей так і не сформулював. Потреби не було.

Мої відповіді такі:

 • Країна, тобто територія України в кордонах 1991 р., її землі, природні багатства є невідчужуваною власністю всіх поколінь — минулого, сучасного та майбутнього
 • Держава Україна спільно управляється громадянами через делегування повноважень обраним ними повноважним представникам (депутатам) на певний обмежений термін
 • Історична місія кожного покоління полягає в тому, щоби передати наступному квітучу, успішну країну та державу,
  Функція держави — захищати та примножувати невіддільні, невідчужувані, природні, надані по факту народження (або натуралізації) права людини
 • Примножувати наявні та створювати всі необхідні наразі умови для продуктивного сталого розвитку особистості, країни, та держави.

Як розвинути суспільство, зберегти державу, реалізувати їхні функції — мирно, продуктивно та радісно?

 1. Надати активне та пасивне виборче право членам дієвих організацій закордонних українців (за реєстрацією в МЗС України станом на 21 червня 2018 р.).
 2. Сформувати Конституційну комісію у складі (професійні юристи, стаж роботи за фахом не менше 10 років) 10 осіб:
  представник України у Венеційській комісії + кандидати від: Світового Конгресу Українців, Українського Конгресового Комітету Америки, Союзу Українців Канади, Союзу Українських Організацій в Австралії, Української Центральної Репрезентації (Аргентина), Українсько-Бразильської Центральної Репрезентації, Українського Центрального Громадського Комітету у Франції, Союзу Українців у Великій Британії, Об’єднання Українських Організацій в Німеччині.
 3. Завданням Комісії є опрацювання нової Конституції України, як держави самоврядних громад (М. Драгоманов, О. Ейхельман),
 4. Місце роботи Комісії — державна резиденція Синегора (с. Гута, Богородчанського р-ну, Івано-Франківської області).
 5. Діяльність Комісії фінансується коштом Бюджету України та добровільних пожертв громадян.
 6. Термін роботи комісії — 100 днів.
 7. Для ухвалення рішення за окремою статтею Конституції потрібна проста більшість. Для ухвалення Конституції в цілому — кваліфікована (2/3 голосів). У випадку рівності голосів голос Голови Комісії є вирішальним. Головують на засіданнях Комісії її члени почергово, в алфавітному порядку (кирилична абетка) впродовж 10 днів кожен.
 8. Нова Конституція України є октройованою, тобто такою, що запроваджується у дію одномоментно (наприклад, 24 серпня 2019 р.) по її ухваленні.
 9. Члени Комісії не мають права обиратися та/або бути призначеними на будь-які посади в органах законотворчої, виконавчої або судової влади довічно.
 10. Вибори до всіх органів центральної та місцевої влади відбуваються за 100 днів після оприлюднення тексту Конституції в засобах масової інформації.

Резюме

Це єдиний теоретично можливий та досяжний спосіб створити умови продуктивного стабільного розвитку як окремого громадянина України та його родини, так і суспільства та держави в цілому, а, отже стабілізувати на наступне століття весь геополітичний простір центрально-східної Європи.

Часове та ресурсне вікно можливостей реалізувати такий проект обмежене.

Цей проект не буде реалізовано, оскільки він суперечить інтересам нинішнього політичного класу щодо остаточного пограбування країни, його зусиллям, спрямованим на закриття проекту «Україна» як незалежної демократичної держави, суб’єкта європейської політики.

Коментарі не приймаються і не обговорюються.

Історик, телеведучий, заслужений журналіст України, доктор історичних наук. Веду авторський телеграм-канал.

Коменти