Село і люди

Абсолютне домінування впродовж століть в соціальній структурі середньовічного руського/українського суспільства неписьменної, злиденної, позбавленої будь-яких можливостей соціально-економічного зростання селянської маси обумовило формування радикально «лівацької», виразно антикатолицької, антипольської, антисемітської міфології руського села.

Українське село завжди і всюди шукало найпростіші, а головним чином радикально насильницькі, способи розв’язання суспільних, світоглядних, побутових, економічних проблем та наявних конфліктів.

Численні Коліївщини, національно-визвольні змагання та їх незчисленні жертви то яскраво ілюструють. 
 лщ

Коліївщина. Суспільне надбання 

Козак Мамай та страта євреїв. Суспільне надбання

Неодмінною умовою такого варіанту «вирішення» названих проблем було фізичне винищення насамперед католиків/поляків, юдеїв/євреїв, уніатів/мешканців міст тощо.

Наслідок

Під кінець Старого Порядку, тобто в останні десятиліття XVIII ст., цивілізаційні форми буття в тому вигляді, в якому вони сформувалися на теренах сучасної України — на схід від Збруча — аж до східних кордонів сучасної Полтавської та Чернігівської областей,  якщо не були впень зруйновані, то виснажені до останньої межі. Більшість представників колишніх елітних груп різного етнічного походження були або цілеспрямовано винищені сторонами, що воювали між собою, або загинули внаслідок непереборних обставин часу, або емігрували.

Скажу відразу: нічого ексклюзивного в українському історичному досвіді немає. Цей шлях всюди і повсякчас проходили всі консервативні селянські цивілізаційні утворення (Китай, наприклад).

Місто і люди

Встановлення російського імперського, а потім і комуністичного окупаційного режиму на більшості території сучасної України фактично ліквідувало ще один вислід попереднього багатостолітнього розвитку — міське населення. І йдеться не про двірників, хатню прислугу, інших людей, зайнятих фізичною працею у сфері обслуговування. Йдеться, насамперед, про ліквідацію ТРАДИЦІЙ міського життя –  насамперед у публічно-правовій сфері.

Скасувавши саме поняття ПРАВА, комуністичні людоїди скасували в такий спосіб саму суть ДЕРЖАВИ, яка, за висловом Великого Канцлера РП/ВКЛ Льва Сапіги, необхідна лише для того, аби захищати та примножувати права своїх громадян.

Нагадаю: написано це було в передмові до третього видання Статуту Великого князівства Литовського ще 1588 р.! 

Лев Сапіга — державний і військовий діяч Великого князівства Литовського і всієї Речі Посполитої, великий канцлер литовський, великий гетьман литовський (1625—1633)

Далі буде…
Данило

Історик, телеведучий, заслужений журналіст України, доктор історичних наук. Веду авторський телеграм-канал.

Коменти

Станіслав

У вступі статті зазначено, що причиною зростання лівацьких, як я розумію соціалістичної, ідей є зростання населення сіл. І одразу після цього йде думка, що причиною є тотальна неграмотність. Так в чому припичина? Якщо і перше і друге, то навіщо розділяти? І ще питання : зростаючі неграмотні села – це виключно наше надбання? Коріння нашої міфічної “ментальности”?