Новий Закон, що вносить істотні зміни до КПК в царині процедури санкціонування й проведення слідчих дій, а також тимчасових доступів до документів і речей набув чинності 22 березня 2022 р. Про те, як зміниться відповідно до нього робота з комп’ютерними даними, в своєму блозі розповідає суддя Вищого антикорупційного суду, д.ю.н., доцент Олексій Кравчук.

Огляд комп’ютерних даних

Доповненням до ст. 237 КПК передбачається, що слідчий, прокурор можуть проводити огляд комп’ютерних даних. В протоколі огляду відображається інформація, що її містять комп’ютерні дані, у формі, придатній для сприйняття їх змісту (за допомогою електронних засобів, фотозйомки, відеозапису, зйомки та/або відеозапису екрана тощо або у паперовій формі). Самі комп’ютерні дані тепер віднесені до категорії документів.

Копії даних визнаються як оригінали

Відтепер дублікати документа (документ, виготовлений таким самим способом, як і його оригінал), а також копії інформації (зокрема. комп’ютерних даних), що її містять інформаційні (автоматизовані) системи, електронні комунікаційні системи, інформаційно-комунікаційні системи, комп’ютерні системи, їхні невід’ємні частини, виготовлені слідчим або прокурором із залученням спеціаліста, визнаються судом як оригінал документа.

Зняття показань приладів відеозапису

В КПК з’явилася нова стаття 245-1, згідно з якою вводиться нова слідча дія. Йдеться про зняття показань технічних приладів та технічних засобів із функціями фото-, кінозйомки, відеозапису чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису. Ця слідча дія полягає в одержанні копій фото, кінозйомки, відеозапису, здійснених у публічно доступних місцях. Зокрема, кінозйомка й відеозапис можутьпроводитися в автоматичному режимі.

Раніше для проведення зняття показань потрібна була ухвала слідчого судді, а тепер підставою може бути постанова слідчого або прокурора. За необхідності до проведення слідчої дії можна залучати спеціаліста. Копіювання інформації проводиться або на надані слідчим чи прокурором носії, або на носії власника. Обов’язково складається протокол.

О. Кравчук наголошує, що нова слідча дія не може стосуватися записів, які були проведені у місцях, що відносяться до приватних помешкань осіб.

Раніше ми повідомляли, що США очікують на масштабні кібератаки росіян.

Коменти