# штучний інтелект

Штучний інтелект (Artificial intelligence або AI) — розділ комп’ютерної лінгвістики та інформатики, що займається формалізацією завдань, які подібні до дій, які виконує людина.

У більшості випадків алгоритм розв’язання завдання невідомий наперед. Точного визначення цієї науки немає, оскільки у філософії не розв’язано питання про природу і статус людського інтелекту. Немає й точного критерію досягнення комп’ютером «розумності», хоча перед штучним інтелектом було запропоновано низку гіпотез, наприклад, тест Тюрінга або гіпотеза Ньюела-Саймона.

Нині існує багато підходів як до розуміння задач штучного інтелекту, так і до створення інтелектуальних систем.