# екологія

Екологія — це наука, що вивчає закономірності взаємовідношень організмів з довкіллям, організацію і функціонування надорганізмових систем (популяцій, видів, біоценозів, біосфери).

Ми пишемо про те, як сучасна людина з одного боку все більше засмічує Землю, а з іншого — шукає методи боротьби з цим явищем.

Перехід на екологічно чисті джерела енергетики, сортування і переробка сміття, альтернативні джерела енергії, поради щодо екологічного життя — про це ми пишемо на Tokar.ua.

екологія ecology