# інклюзія

Інклюзія (від англ. inclusion — включення) — збільшення участі громадян в соціумі. Насамперед це стосується тих, хто має труднощі у фізичному чи розумовому розвитку. Процес передбачає рішення, що дозволять кожній людині рівноправно брати участь у суспільному житті.