# НБУ

Національний банк України (НБУ) — центральний банк України, робота якого регуюється Конституцією України, Законом «Про Національний банк» та іншими.

Це емісійний центр країни, що провадить державну політикугрошового обігу. НБУ регулює та наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні.