# SASS

Sass (Syntactically Awesome Stylesheets) — скриптова мова, яка після обробки препроцесором зберігається у вигляді каскадних стилів (файли CSS).

Sass призначений для полегшення створення таблиць стилів для веб-сторінок і застосунків.

Має два синтаксиси:

sass (оригінальний) — без фігурних дужок, притаманних CSS. В ньому вкладеність визначається відступами, а правила відокремлюються новими рядками;
scss (новий) — з фігурними дужками за аналогією з CSS.